Niet wereldwijde epidemieën of internationaal terrorisme maar te veel, te weinig en te vies water is vijand nummer 1. Van de huidige natuurrampen in de wereld is water in 9 van de 10 gevallen de oorzaak. Iedereen kent de beelden van rampen in Indonesië, Bangladesh of China. En recent kampte ook Colombia met watersnood. De dreiging van water kent geen grenzen.

We zien de beelden tegenwoordig zo vaak dat je er bijna aan went. Bijna. Ik heb de gevolgen van zo’n watersnoodramp in New York van nabij kunnen zien. En ik verzeker u, ze blijven voor altijd op je netvlies gebrand. De verwoesting, de ontwrichting en de radeloze blik van mensen die alles hebben verloren. En tegelijkertijd zie je de veerkracht van diezelfde mensen, die hun huis, dorp of stad weer willen opbouwen. En die willen voorkomen dat dergelijke rampen zo’n enorme impact hebben op hun leven.

Kracht en kans

Juist omdat wij Nederlanders al eeuwenlang weten hoe we veilig achter onze dijken en dammen kunnen wonen en werken, is het een kans om samen met andere landen te werken aan een veiliger en betere wereld. Landen over de hele wereld willen graag gebruik maken van onze expertise. Met onze kennis en integrale aanpak van waterschaarste, waterveiligheid en waterkwaliteit kan Nederland over de heel wereld het verschil maken. Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met lokale en internationale partners. Onze opgave is het niet om Nederlandse oplossingen de wereld in te slingeren, maar om de Nederlandse aanpak (Dutch Approach), kennis en expertise te verbinden met die van anderen. We weten hoe we in onze polder met die ervaring gezamenlijk tot oplossingen moeten komen. Ik ben ervan overtuigd dat het mes aan twee kanten snijdt: we bieden mensen over de hele wereld perspectief op een veiliger en betere wereld en versterken ook onze Nederlandse watersector, mits wij onze krachten bundelen. Als watergezant werk ik aan allebei.

Wereldwijd wonen er meer en meer mensen in de stad. Dit zorgt voor economische groei, emancipatie en ontwikkeling. Maar tegelijkertijd kampen we met klimaatverandering en zeespiegelstijging. De risico’s hiervan worden groter en groter en hebben enorme invloed op alles en iedereen: mensen, steden, economieën, de natuur en het milieu. In 2050 woont 75 procent van de mensen in de wereld in megasteden en 50 procent in rivierdelta’s. Als we niets doen aan waterproblemen, zetten we alle goede ontwikkelingen op het spel en worden we het slachtoffer van onze eigen gemiste kans op een betere wereld voor iedereen.

Wat is nu kern van de Nederlandse aanpak?

Cruciaal voor de Nederlandse manier van werken is dat we in plaats van achteraf op een ramp reageren, inzetten op het voorkomen van een ramp. Prepareren in plaats van repareren. Deze aanpak scheelt mensenlevens en miljarden aan economische schade. Bovendien bouwen we daarmee aan een wereld die de onzekerheden van de toekomst aankan.

Het nieuwe Nederlandse Deltaplan, dat vorig jaar door het Kabinet is gepresenteerd, is een pracht voorbeeld van deze inzet. Dit Deltaplan is geen reactie op overstromingen (zoals in 1953), maar juist bedoeld om een nieuwe watersnood te voorkomen en tegelijk te zorgen voor voldoende zoetwater.
Of kijk naar de wederopbouw van de New Yorkse regio na orkaan Sandy, door het talent van wereld te koppelen aan de lokale bestuurders, bedrijven en bewoners, hebben we echt innovatieve oplossingen kunnen bedenken voor een veiliger en veerkrachtiger regio. 

Zowel ons Deltaplan als de aanpak in New York gaat uit van de lange termijn en is meer dan alleen het bouwen van nieuwe dijken. Ze richten zich beide op het ontwikkelen van weerbare regio’s en het creëren van nieuwe natuur en recreatiegebieden.
Met die integrale aanpak zorgen we ervoor dat overal het verschil kan worden gemaakt, zodat de noodzakelijke bescherming tegen water samen gaat met een sociale en economische veerkracht. Het is daarbij essentieel dat we vanaf het begin van elk traject  echt iedereen betrekken: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, activisten, inwoners en iedereen met een belang in het gebied.

Drijvende kracht

Water verbindt. Het verbindt mensen, het verbindt gebieden en economieën. Water zorgt voor meer kwaliteit van leven en kan de drijvende kracht zijn achter verandering. Ik wil als watergezant wereldwijd die verandering en drijvende kracht helpen vormgeven. Door te focussen op een aanpak die een lange termijnvisie verbindt met de projecten van vandaag, waarin iedereen samenwerkt en met wetten en regels die mogelijk maken in plaats van verbieden. Maar ook met versterkte politieke en maatschappelijke betrokkenheid voor de lange termijn, zodat we iedereen een betere garantie kunnen geven voor een veiliger toekomst.
Samen met onze watersector en al onze partners wil ik die plannen helpen bedenken, organiseren en uitvoeren. Voor een veiliger en betere wereld!