“We leven in een delta waarvan 59 procent overstroombaar is. Toch zijn weinig mensen zich bewust van die situatie. Uiteraard zijn we beschermd, maar Nederland is tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Het vermogen bedraagt namelijk 1800 miljard in overstroombaar gebied”, zegt Dronkers. Hoewel ons land de best beveiligde delta ter wereld is zijn er ook recent nog spannendere momenten geweest toen op 5 december jongstleden de Oosterschelde werd gesloten in verband met de waterhoogte, schetst hij. “In de periode ’93- ’95 beleefden sommige gebieden overstromingen, al zijn er natuurlijk ook drogere perioden met weinig water. Ondanks een goede bescherming zijn we niet onkwetsbaar en dienen de systemen up to date te blijven.”

Ruimte geven
De oorsprong is zoals bekend onder meer te vinden in het klimaat. De extremen worden groter, zegt Dronkers, waarbij hij refereert aan de stijgende zeespiegel en rivieren die meer water moeten verwerken. “Er zijn bijzondere omstandigheden. Bij hoog water als gevolg van springtij en een grotere afvoer van regen door de rivieren wordt het systeem getest op zijn robuustheid, hetgeen ons alert houdt. Daarom zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe manieren van deltabeveiliging. Niet alleen door dijkverhoging, maar ook door rivieren meer ruimte te geven en bijvoorbeeld uiterwaarden te verbreden. Een heel nieuwe, maar essentiële aanpak. Een ander voorbeeld is bouwen met de natuur, zoals bij het Sophiastrand in Zeeland waar men zand opspuit om de functie van de dijk te versterken. Dat geeft ook extra mogelijkheden voor recreatie.”

Internationaal
Nederland staat bekend vanwege zijn expertise op het gebied van deltatechnologie. En dus houden we er op dit vlak een intensieve werkrelatie met landen zoals de VS en China op na, vertelt Dronkers, om door kennisuitwisseling ook ‘top of the bill’ te blijven.

“Indonesië, waar meer mensen in delta’s wonen en de roep om veiligheid groter wordt, heeft eveneens belangstelling voor Nederlandse deskundigheid. Met hulp en levering van onze expertise aan landen als Indonesië, Colombia, Myanmar, Thailand, Vietnam en Brazilië hopen we in 2020 onze exportpositie voor de gehele watersector te hebben verdubbeld. Samenwerking is hierbij essentieel, ook voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen om de exportkansen te benutten.” Recent gingen Nederlandse dijkinspecteurs nog naar het door overstromingen geteisterde Groot- Brittannië om samen in duo’s met de Engelse collega’s gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring uit te wisselen.

Kansen en statistieken
Daarnaast benoemt hij ook de rol van de Nederlandse burger. Die dient immers eveneens te weten wat diens veiligheidssituatie is, en hoe daar mee om te gaan. “Het ministerie is momenteel actief in het creëren van een informatiepunt waar de burger terechtkan. Goede voorbereiding is heel belangrijk. Of er een grote kans is dat het misgaat? Bij de kust is de norm 1 op 10.000. Maar het akelige van statistieken is dat de kans misschien klein is, maar dat een ramp zich toch volgende maand kan voltrekken.”