Het blauwe goud verbindt alles

“Dat blauwe goud is heel goed te benutten voor allerlei vormen van recreatie, zoals de pleziervaart, kanovaren en pendelboten. Maar het water biedt nog teveel obstakels, zoals sluisjes, om waterrecreatie echt de ruimte te geven. Ook vergeet men vaak recreatieondernemers aan tafel uit te nodigen, zij kunnen medepartners zijn in de integrale gebiedsontwikkeling.”

Kruitwagen-Hajenius wil niet zeggen dat er niets gebeurt, maar het gaat wel langzaam. “Je ziet bijvoorbeeld dat de oude verdedigingslinies nieuw leven in worden geblazen om het beleefbaar te maken. Een recreatieondernemer kan daar educatief mee aan de slag. Hier bij de Panoven vertellen wij het verhaal over dijkdoorbraken, het ontstaan van waaien en wielen (gaten die ontstaan na dijkdoorbraken), over het ontstaan van de steenfabrieken, we laten mensen beleven hoe je van klei een steen of een dakpan maakt, zodat je het ook weer met de architectuur verbindt. Ook kun je groen en natuur erbij betrekken. Wij hebben hier bijvoorbeeld een beverroute gemaakt en een eetbare plantenroute.”

Kruitwagen-Hajenius noemt ook Slot Loevestein als voorbeeld. “Die wordt veel beter bereikbaar gemaakt, ook over water. Daar kun je met de zogenoemde Aqualiner (een watertaxilijn) naartoe. Die Aqualiner verbindt ook Rotterdam en Dordrecht met elkaar, zodat je als toerist ook de molens van Kinderdijk kunt aandoen. Een ander voorbeeld: oude rivierarmen en oude waterinlaten openmaken, zodat je er met fluisterboten in kunt. En zo ontstaan, door waterwegen op een plezierige manier met elkaar te verbinden en te gebruiken, interessante mogelijkheden voor recreatie als je recreatieondernemers erbij betrekt,” vindt Kruitwagen. “Kijk ook naar het gebied van Arnhem en omgeving waar een metrosysteem van pendelboten is gemaakt, die van kade naar kade hoppen, met kunst, cultuur en historische routes en diverse struinroutes met verschillende plekken van beleving. Het blauwe goud verbindt alles.”

De ontwikkelingen gaan echter nog niet snel genoeg, meent Kruitwagen-Hajenius. Volgens haar is het belangrijk dat als beleidslijnen worden ontwikkeld, meteen de juiste partners aan tafel komen. De recreatie-ondernemers horen daar ook bij. Vergeet die niet, zo is haar boodschap. “Dat dat nog niet overal even snel lukt, is omdat recreatie nog een relatief jonge sector is. Die heeft een handreiking vanuit de diverse overheden nodig.”