In 1995 ontwikkelde het van origine Duitse bedrijf Berghof, waar Wildeboer directeur is, membraanproducten voor de toepassing in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. “Grote conventionele waterzuiveringen, waarin bacteriën worden gebruikt om het afvalwater te reinigen, werden omgebouwd tot membraan bioreactoren (MBR). Door een extra filter achter de biologie te zetten, kon er veel schoner water worden geproduceerd. Bovendien kon het systeem zo’n vijf keer compacter worden gebouwd”, vertelt Wildeboer.

Minder energie

In de meeste zuiveringsinstallaties zijn de filters geplaatst in de bioreactor zelf, vertelt de directeur, waardoor deze lastig zijn te reinigen. Daarom ontwikkelde het bedrijf een systeem waarbij de filters extern zijn geplaatst. Meer recente ontwikkelingen hebben geleid tot het innovatieve BioPulse-systeem. “Dit systeem zuivert afvalwater waarvoor nog veel minder energie nodig is. Het ‘zelfregulerende’ filtratiesysteem beschikt over software die zelf regelt dat het afvalwater betrouwbaar en onder optimale condities wordt gezuiverd.”

Hergebruik

Het gezuiverde water uit de industrie zet men vervolgens weer in als proceswater. “De combinatie van energiezuinig water produceren en hergebruik biedt vele kansen wereldwijd.” Hoewel we in Nederland over het algemeen over veel schoon water beschikken, is er vanuit het buitenland volgens Wildeboer veel vraag naar dergelijke systemen. In China bijvoorbeeld, maar ook in India en Zuid-Amerika. “Daarnaast is het sterk bepalend welke locale ‘drivers’ er in een land gelden. In Engeland bijvoorbeeld, ontvangen bedrijven een interessant belastingvoordeel als ze hun afvalwater recyclen.”