Stan Geurts van Kessel
Projectmanager bij Wareco

Een teveel of een tekort aan water kan grote overlast veroorzaken: straten waar het water niet goed weg kan, een wegzakkende bodem of rotte funderingen. Gebieden die nu nog niets merken van te veel of te weinig water, kunnen daar de komende decennia wel mee te maken krijgen door klimaatverandering, zegt Stan Geurts van Kessel, projectmanager bij Wareco. "Om dorpen en steden voor 2050 wel klimaatbestendig te krijgen moeten er grote aanpassingen worden gedaan."

Steeds meer gemeenten doen hiervoor, vaak in samenwerking met een waterschap, een beroep op Wareco. Het bedrijf brengt met een klimaatstresstest in eerste instantie de kwetsbare plekken binnen een gemeente in kaart. Bijvoorbeeld de lage straten waar het regenwater zich verzamelt bij flinke buien, of de wijken die gevoelig zijn voor hoge of lage grondwaterstanden.

Maatregelen

Met de resultaten van de stresstest, kunnen gemeenten vervolgens maatregelen nemen. Wareco biedt verschillende oplossingen: er kan bijvoorbeeld bij extreme buien meer water op straat worden opgevangen, voordat het richting de woningen stroomt. Ook kan er een drainage worden aangelegd, die ook kan worden gebruikt om water aan te voeren om droogte te voorkomen. Om het betaalbaar te houden, worden de maatregelen meestal gecombineerd met werk dat de gemeente toch al moet doen, zoals een rioolvervanging of het vernieuwen van de straat. Op deze manier wordt de gemeente de komende jaren met elk project klimaatbestendiger.

Samenwerking met bewoners

Op verschillende plekken in Nederland blijkt dat de overheid het niet alleen kan. Geurts van Kessel: "Ik merk dat alleen maatregelen nemen op het openbare terrein, dus waar de gemeente zeggenschap over heeft, vaak niet voldoende is. Het maximale resultaat dat daarmee te behalen is, zorgt er namelijk niet voor dat alle woningen bestand zijn tegen grondwater en regenwater, zeker niet bij verdergaande klimaatverandering."

Daarom werkt Wareco in gemeenten als Rotterdam, Utrecht, Haarlemmermeer en Renkum samen met de bewoners aan maatregelen, iets dat de komende tijd steeds vaker zal gebeuren. "Maatregelen door bewoners op het eigen terrein kunnen heel effectief zijn vergeleken met maatregelen in de straat. De ervaring leert dat wanneer je aan bewoners goed uitlegt wat de alternatieven zijn, ze graag willen meewerken."

Kijk voor meer informatie op www.wareco.nl of neem direct contact op met Stan Geurts van Kessel via sge@wareco.nl of 020-750 4600.