We ervaren het allemaal: regenbuien worden steeds heftiger en duren vaak langer. Volgens wetenschappers zijn dat de gevolgen van de klimaatverandering. Die toenemende intensiteit van regenbuien heeft soms grote gevolgen: straten lopen onder, kelders vol water, ondergelopen parkeerplaatsen of rivieren die buiten hun oevers treden. De verstedelijking van Nederland, maar ook andere landen, versterkt die gevolgen alleen maar. Door meer asfalt en bestrating is overtollig water steeds moeilijker af te voeren. Dus zijn nieuwe technieken nodig om dat ‘waterprobleem’ te tackelen. Bovendien is er nog het duurzaamheidsaspect. Waar mogelijk is hergebruik van water natuurlijk aan te bevelen.

“De buien die we hier over ons heen krijgen, zijn heviger en duren langer dan met onze huidige waterafvoersystemen ooit rekening is gehouden, zegt Hielke Hoekstra, projectmanager regenwatersystemen bij Pipelife, een bedrijf dat nationaal en internationaal oplossingen biedt om wateroverlast te voorkomen. “Langs (snel)wegen en in minder dichtbevolkt gebieden zorgen sloten en kanalen voor afwatering, maar met name in de steden wordt het afvoeren van water steeds lastiger: meer daken, straten, parkeerplaatsen, vliegvelden, winkelcentra. De traditionele oplossing is dan om, als er ruimte is, een gat (bassin of vijver) te graven of bij wijze van spreken de voetbalvelden te laten onderlopen. Maar de mogelijkheden van natuurlijke infiltratie (water dat in de grond kan verdwijnen) worden door ruimtegebrek steeds kleiner. Neem een parkeerplaats bij een groot winkelcentrum: bij een flinke bui loopt die al gauw onder. Dat wil je natuurlijk graag voorkomen.”

Schoonmaken en hergebruiken

Om deze problematiek het hoofd te bieden, maakt het bedrijf van Hoekstra niet alleen systemen om overtollig water op te vangen, maar bedenkt het complete oplossingen op maat, bijvoorbeeld voor een nieuwe woonwijk of winkelcentrum. Hoekstra: “Onze missie is het verbeteren van kwaliteit van leven door hoogwaardige oplossingen aan te bieden voor de bescherming en doorstroming van water en energie. We voeren niet alleen maar water af, maar maken het overtollige water desnoods ook schoon en hergebruiken het. Daar is ook het milieu mee gediend. Water dat van wegen komt of waar veel zand inzit, kun je van olie of zand ontdoen en vervolgens op een gereguleerde (gecontroleerde) manier  afvoeren naar open water of laten infiltreren in de grond. Dit zogenoemde grijze water is niet geschikt om te drinken, maar kun je wel hergebruiken voor het doorspoelen van toiletten of voor irrigatie.”
Hergebruiken is met name interessant in gebieden buiten Nederland of zelfs Europa, waar vaker waterschaarste is. Hergebruik van water dat uit de hemel komt, kan daar, zeker economisch gezien, interessant zijn, omdat bedrijven dat water kunnen gebruiken bij hun productie, wat kostenverlagend werkt.

Kratten

Afhankelijk van wat men met het water uiteindelijk wil, worden de systemen van Pipelife op maat gemaakt. Hoekstra: “We stapelen speciaal ontworpen kunststof kratten, tot een grote opslagruimte voor water. Die kratten zitten in de grond en kun je enkele meters hoog stapelen, waarmee je ruimte bespaart. Zo’n opslagruimte is omkleed met zogenoemd geotextiel, waar water langzaam doorheen kan sijpelen en kan wegzakken in de grond. Maar we kunnen de opslagruimtes ook waterdicht maken, zodat we het water via een buizensysteem kunnen afvoeren of om het water later te kunnen hergebruiken.”
Het mooie van deze techniek is dat je het een en ander splitst, zegt Hoekstra. “Vroeger verdween regenwater in het riool, waar het in vuil water terecht kwam. De waterzuiveringsinstallaties moesten daardoor veel extra water verwerken. Nu vangen wij de piekmomenten op. De hoogwaardige kunststoffen waarvan de kratten en buizen worden gemaakt veroorzaken een relatief lage CO2 uitstoot, gaan zeker vijftig jaar mee en kunnen tot drie keer worden hergebruikt, dus ook dat is duurzaam.”