Deze liggen volgens hem vooral in een tweetal belangrijke ontwikkelingen: bevolkingsgroei en klimaatverandering. Er is veel vraag naar waterexpertise om een groeiende bevolking te voorzien van water en steeds grotere steden te beschermen tegen overstromingen, zegt hij. “Het Nederlands bedrijfsleven kan bijvoorbeeld inspelen op een efficiënter gebruik van water, hergebruik en afvalwater. Daaruit zijn stoffen te extraheren die bijvoorbeeld weer kunnen dienen als brandstof. Nederland beschikt over de waterexpertise en heeft natuurlijk eveneens een sterk ontwikkelde land- en tuinbouwsector. Op het snijvlak van deze sectoren liggen kansen voor Nederlandse ondernemers”, zegt Silvis. Het NWP is een samenwerkingsverband van organisaties met ambities in het buitenland op het gebied van water. Van dijkenbouwers tot drinkwater, zoals hij het stelt. Doel is dat verschillende partners samenwerken om internationaal grote projecten te realiseren en dus samen sterk te staan.

Nederlands tintje
“In 2050 woont een groot deel van de wereldbevolking in stedelijke gebieden in delta’s. Nederland is natuurlijk één grote stedelijke delta, dus is er veel expertise die we kunnen exporteren. Een voorbeeld hiervan is het floodproof maken van de stad Jakarta die jaarlijks 20 centimeter zakt. Samen met Indonesië ontwikkelen we een plan voor kustontwikkeling, waarbij sprake is van een grote dijk en nieuw land voor de kust. New York is actief in de voorbereiding op orkanen zoals Sandy. Ook daar doen Nederlanders nu mee aan de voorbereidingen om de stad veiliger te maken. In New Orleans zijn wij eveneens betrokken bij activiteiten om de stad veiliger en beter beschermd te maken tegen orkanen. We hebben natuurlijk dan ook een goede reputatie op dit gebied.”

De Dutch Delta Approach -die vaak een totaalpakket vanaf bestuur tot financiering, planning en strategie behelst, en waarin ook naar de behoeften van mensen en milieu wordt gekeken- is dus een veelgevraagde, zo vertelt Silvis. Toch zijn er volgens hem nog best wat aandachtspunten om de kansen internationaal nog beter te benutten. “De resultaten kunnen we meer naar buiten brengen en ook moeten partijen elkaar nog meer vinden in samenwerking. Daarnaast kunnen we nog beter de samenwerking met andere sectoren op zoeken, zoals de tuinbouw.”

Niches
Silvis: “Innovaties spelen daarin een cruciale rol, om te anticiperen op grote behoeften in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan waterzuivering en het terugwinnen van steeds schaarser wordende fosfaten. Vanuit het buitenland kijkt men overigens vaak met bewondering naar wat wij hier bereiken. De huidige manieren om de rivieren meer de ruimte te geven in Nederland hebben buitenlandse interesse, terwijl Nederlanders dit heel gewoon vinden. We moeten echt blijven investeren in dergelijke projecten. Uiteindelijk betalen investeringen in de dergelijke niches waarin we sterk zijn zich echt terug.”