Waterproef besteedt veel aandacht aan kwaliteit en integreert innovatie in de dagelijkse processen.

Zo loopt het bedrijf al jarenlang voorop als het gaat om passieve bemonstering. Dat is een techniek waarbij allerlei milieuvreemde stoffen in het oppervlaktewater worden geabsorbeerd aan specifiek materiaal. Het soort materiaal bepaalt wat er wordt opgenomen. Door dit wekenlang op te hangen in het water, hopen deze stoffen zich daarin op. Terug op het lab wordt het materiaal met speciale vloeistoffen behandeld en kunnen de geabsorbeerde stoffen nauwkeurig worden geanalyseerd.

Onlangs is Waterproef gestart met een uitgebreide test van een nieuw prototype sampler uit Denemarken met ander materiaal. Hiermee kunnen hopelijk ook tal van polaire milieuvreemde stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnen e.d. niet alleen kwalitatief (test of aanwezig is) maar ook kwantitatief worden bepaald. Dit was tot nog toe onmogelijk.

Europese normen geven aan dat tot op zeer lage gehaltes moet worden gemeten en geven richtlijnen voor biota (vis, mosselen ed.). Waterproef streeft naar standaardisatie en wil dit realiseren m.b.v. passieve monstername. Als dat lukt, dan is zelfs sprake van een wereldprimeur.