Veel volwassenen durven de waarom-vraag niet meer te stellen. Kinderen doen dit juist wel, meerdere keren, wat leidt tot de essentie van een probleem. Vaak is het voor beslissers in het bedrijfsleven al lastig om een dilemma helder te formuleren en kunnen kinderen hen daar eveneens bij helpen”, vertelt Prinses Laurentien.
Missing Chapter slaat op het missende hoofdstuk in de besluitvorming van nu, en doelt op het ontbreken van een kindermening bij thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Terwijl deze groep, zo vertelt de Prinses, change agents kunnen zijn en het recht hebben mee te denken over hoe de wereld er nu en later uitziet. De stichting combineert de analyse van maatschappelijke vraagstukken daarom met hun ideeën.
Bij de Prinses zelf gaat het vuur vanbinnen branden als het gaat over duurzaamheid. “Ik ben geboren in de jaren ’60 en toen is het zaadje thuis geplant. Generaties fascineren me. Ik ben me steeds bewuster van mijn eigen nietigheid. Kinderen zijn nog zoveel langer op aarde, dus voelt het niet meer dan logisch dat zij een structurele stem krijgen om de huidige besluitvormers nieuwe inzichten te verschaffen. Als we het nu anders aanpakken, gaat de wereld er ook anders uitzien.”

Raad van Kinderen

De Missing Chapter Foundation heeft hiervoor verschillende programma’s en instrumenten. De Raad van Kinderen, een samenwerking met Unicef Nederland, is er één. In een dergelijke raad neemt een basisschoolklas, vaak een groep 7 of 8, zitting. Momenteel hebben 21 bedrijven een eigen Raad van Kinderen die geregeld om de tafel zit met de Raad van Bestuur. Alle sectoren doen mee. Van supermarktketens tot verzekeringsmaatschappijen en banken. “Dit jaar willen we het aantal verdubbelen en op termijn wordt het hopelijk een standaard binnen bedrijven. Waarom wel een Raad van Commissarissen met mensen uit dezelfde generatie, en niet een Raad van Kinderen die de toekomst vertegenwoordigt? Kinderen zijn ons moreel
kompas.”

De Prinses illustreert het met een aantal voorbeelden. Vervoersbedrijven HTM en NS hebben eveneens een Raad van Kinderen. Ze worstelen met onderwerpen zoals de bevordering van veiligheid in het openbaar vervoer, en op welke manier zij meer mensen kunnen overtuigen de tram of trein te pakken. “In plaats van die thema’s los te bespreken, maken kinderen er meteen één verhaal van en begrijpen ze heel goed dat alles met elkaar verbonden is. Zij redeneren dat als het veiliger wordt om met een vervoersmiddel te reizen, ook meer mensen ervoor kiezen.
Een ander vraagstuk waarover de Missing Chapter Foundation zich buigt is het voorkomen van obesitas. In de aanpak van dit probleem bij kinderen bestaan speciale programma’s voor hen. Maar, zeggen de kinderen, we kunnen het alleen samen doen met onze ouders. Die beslissen immers wat er wordt gekocht en op tafel komt. Als zij gezond eten, doen wij dat ook. Kinderen maken zaken zó helder.”

Energiebesparing

Ze hebben daarnaast volop ideeën over energiebesparing en fungeren ook daarin als change agents bij hen thuis. Met WaterSpaarders helpt de stichting kinderen om met het hele gezin niet langer te douchen dan vijf minuten, wat weer leidt tot andere acties zoals het lager zetten van de verwarming.
Voedselverspilling is eveneens een thema. Kinderen denken bijvoorbeeld na over misvormde groente en de verspilling die optreedt omdat de consument die liever niet in zijn mandje legt. “Zo ontstond de suggestie om kraampjes voor supermarkten te zetten met een misvormde komkommer in schijfjes, gratis voor de klanten die hierdoor in eerste instantie niet weten dat die misvormd is. Zo merken consumenten dat er dus niks mis is met misvormde groente. Bovendien, zo had een ander kind bedacht, gaan klanten met minder honger de supermarkt in en kopen ze minder snel ongezonde dingen.”
Met haar Foundation hoopt Prinses Laurentien bij te dragen aan een samenleving waarin er door generaties heen wordt gedacht. “We nemen nu beslissingen over de maatschappij nu en later. Niet uit eigenbelang maar door te bedenken wat generaties na ons nodig hebben.”