Maar dat is niet het enige wat deze aanpak oplevert, zo meent men bij de gemeente. Het onderscheidende is naar eigen zeggen dat de stad niet alleen een verplichting nakomt om oplossingen te zoeken, maar dat deze een bredere insteek hanteert die nieuwe kansen oplevert. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. “We willen immers niet alleen een waterveilige, maar ook een aantrekkelijke stad”, vertelt Arnoud Molenaar, een van de initiatiefnemers van het Rotterdam Climate Initiative. “Niet alleen de waterfuncties worden dus verbeterd, maar de directe omgeving ook.”

Sponsfunctie
Een -inmiddels ook elders ter wereld bekend- voorbeeld is het Benthemplein in de havenstad. Het idee hiervoor ontstond tijdens een architectuurbiënnale. Voor Rotterdam betekent het concept een mooi antwoord op een stedelijk probleem; dat van de dicht bebouwde omgeving waar het moeilijk ruimte maken is voor het vallende hemelwater. Daarom moest flexibiliteit worden gecreëerd. “Met een waterplein ga je op vrij lokaal niveau om met het water dat er valt, en stimuleer je de sponsfunctie van een stad”, zegt Molenaar. Het Benthemplein kan 1,7 miljoen liter water –vergelijkbaar met 8500 badkuipen vol- aan water verwerken. Dat water komt niet alleen van het plein zelf, maar ook van de daken van de gebouwen om het plein. “De regenpijpen van de gebouwen zijn daartoe ook afgesloten van het rioolsysteem”, vertelt Molenaar.

Speelveld
Op het Benthemplein zijn drie dieper liggende bassins gerealiseerd waar het water tijdens hevige regenval maximaal 48 uur in blijft staan. Binnen die periode lopen ze weer geleidelijk leeg. Staat er geen water in, dan bieden de bassins ruimte voor basketbal en skating, én een podium voor toneel en dans; een wens van de studenten die er naar school gaan. Zij wilden namelijk dat het plein gezelliger werd in plaats van tegen een geheel van grijze stoeptegels aan te moeten kijken. En dat paste weer in de gemeentelijke plannen.

Molenaar vervolgt: “De grote winst van dit systeem is dat we het water kunnen opvangen bij pieken, waardoor het rioleringssysteem niet overbelast raakt en overloopt. Uiteindelijk voorkomen we hier natuurlijk schade mee.” Het water in de bassins loopt voor een klein gedeelte in de grond, wat als voordeel heeft dat het grondwater op peil wordt gehouden. Daarnaast voert men via een pijp het water af naar de nabij gelegen Noordsingel.

Exportkansen
Met het Benthemplein heeft Rotterdam ’s werelds grootste waterplein gerealiseerd. Inmiddels kwamen er dan ook verschillende internationale delegaties op af, vertelt Molenaar. Interessant dus ook voor de export? “Zeker. Bedrijven die hun bijdrage hebben geleverd aan het Benthemplein zijn mede daardoor nu ook in het buitenland actief. Er wordt qua water natuurlijk erg veel gepionierd in Nederland. Er zullen zeker meer waterpleinen worden gerealiseerd. Niet alleen in Rotterdam maar ook in het oosten van het land. Steden zijn nu eenmaal steeds dichter bebouwd en een waterplein biedt een echte oplossing voor de opvang van het regenwater. Het voorkomt dat we heel zware investeringen moeten doen in het rioleringssysteem. Die investeringen zijn immers beter bovengronds te doen, zodat we niet alleen droge voeten houden maar ook de omgeving aantrekkelijker wordt.”